Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

V souladu s pokynem   Č. j. : MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia:

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

23-44-L/51 Provozní technika

 

2. 3. 2021