Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

V přijímacím řízení v roce 2021 nebude SŠSE Nová Paka uplatňovat jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT).

Tato zkouška bude nahrazena školní přijímací zkouškou v termínu 14. 4. 2021.

Vzhledem k předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do maturitních oborů ředitel školy pravděpodobně 2. 3. 2021 rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

Podrobné informace najdete v záložce „Pro uchazeče“, „Průběh přijímacího řízení“.

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele.