23-43-L/51 provozní technika

 

Délka přípravy: 3 roky
Způsob zakončení studia: Maturitní zkouškou
Poskytované vzdělání: Úplné střední odborné

 

Názvy vyučovacích předmětů Počet hodin – konzultací

v jednotlivých ročnících

I. II. III. Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura1) 20 20 20 60
Cizí jazyk1) 30 30 30 100
Matematika2) 30 30 30 80
Práce s počítačem2) 30 20 20 70
Ekonomika 20 10 0 30
Odborné předměty
Technologie 10 20 30 60
Technická měření 10 20 0 30
Projektování CAD 20 20 20 60
Technická mechanika 10 10 10 30
Stroje a přípravky 20 20 40 80
Celkem 200 200 200 600

 

Popis oboru:

Nástavbové dálkové studium je tříleté, zakončené maturitní zkouškou. Je vhodné pro absolventy tříletých učebních strojírenských oborů. Konzultace jsou zpravidla jednou za čtrnáct dnů. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Absolvent umí navrhnout pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži a údržbě, efektivně využívat prostředky výpočetní techniky (CAD, Office apod.). Umí samostatně měřit technické veličiny, kontrolovat a posoudit kvalitu vyrobených součástí, smontovaných skupin a celků.