23-51-H/01 Strojní mechanik

 

Název ŠVP: Zámečník
Délka přípravy: 3 roky
Způsob zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Poskytované vzdělání: Střední odborné

 

Popis oboru:

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách a vedení záznamů o jejich provozu. Absolvent se uplatní při výkonu povolání strojní zámečník, jako kvalifikovaný pracovník údržby výrobních linek a zařízení. Je schopný samostatně pracovat na konvenčních i na CNC obráběcích strojích, jak v menších kovovýrobách, tak i ve velkých regionálních strojírenských firmách. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

 

 

Pořadí Vzdělávání Předmět I. II. III. Celkem
1. Jazykové Český jazyk a literatura 1 2 2 5
2.   Cizí jazyk 2 2 2 6
3. Společenskovědní Občanská nauka 1 1 1 3
4. Matematické Matematika 2 2 1 5
5. Přírodovědné Základy ekologie 1 1
6.   Fyzika 1 1, 5 2, 5
7.   Chemie 0, 5 0, 5
8. Pro zdraví Péče o zdraví 0,5 0,5
9.   Tělesná výchova 1 1 1 3
10. I+K technologie Informační technologie 1 1 1 3
11. Ekonomické Ekonomika 1 2 3
12. Strojírenská výroba Technická dokumentace 2 2 1 5
13.   Strojírenská technologie 2 1 1 4
14.   Strojnictví 2 1 1 4
15.   Technologie 1     1
16.            
17.   Technologie montáží a oprav   2 3, 5 5, 5
18.   Odborný výcvik        
Teoretická výuka týdně 17, 5 17, 5 17 52
Odborný výcvik týdně 15 17, 5 17, 5 50
C e l k e m t ý d n ě 32, 5 35 34,5 102