23-52-H/01 nástrojař

 

Délka přípravy: 3 roky
Způsob zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Poskytované vzdělání: Střední odborné

 

Popis oboru:

Učební obor zaměřený na poskytování vědomostí, dovedností a návyků pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování střižných nástrojů, obráběcích, montážních a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, pro tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů podle technické dokumentace. Absolvent umí vyrobit prostřihovadla, ohýbací nástroje, části zápustek a forem. Zvládne náročnější práce na obráběcích strojích, jako jsou např. soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a rozvrtávačky a hoblovky. Seznámí se s číslicovým ovládáním strojů a tvorbou programu pro NC stroje. Umí číst strojařské výkresy, kreslit je ručně i na počítači pomocí programů CAD.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia, které probíhá ve škole ve Vrchlabí. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou.

 

Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních hodin v jednotlivých ročnících
        I. II. III. celkem
Všeobecné předměty        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Jazykový seminář 0 0 1 1
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Matematický seminář 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Odborné předměty        
Projektování CAD 0 0 2 2
Ekonomika 0 0 2 2
Strojnictví 1 2 0 3
Technologie 2 3 4 9
Technická dokumentace 2 1 0 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Nástroje a přípravky 0 0 1 1
Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem 32 32 32 96