26-41-L/01 mechanik elektrotechnik, mechanička elektrotechnička

 Zaměření:
  •  Počítačové systémy
  •  Automatizace
  •  Optoelektronika
 Délka přípravy:  4 roky
 Způsob zakončení studia:  Maturitní zkouškou
 Poskytované vzdělání:  Úplné střední odborné

 Popis oboru:

Čtyřletý maturitní obor zaměřený na počítačové systémy, automatizaci nebo optoelektroniku je vhodný pro chlapce i dívky. V prvním a druhém ročníku je vyučováno podle stejného vzdělávacího programu, od třetího ročníku je studium rozděleno podle uvedeného zaměření. Absolvent získá široké základy v teoretické výuce i praktické dovednosti v oblastech elektrických měření, automatizační techniky, optoelektroniky, číslicové techniky, programování a výpočetní techniky. Je připravován pro výrobu a opravy přístrojů a zařízení v uvedených oblastech. Na konci třetího ročníku může žák vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list oboru 26-51-H/01 Elektrikář. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost, např.: elektromechanik, mechanik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školicí technik apod. U oboru je možnost získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle zákona č. 250/2021 Sb. (platí od 1. 7. 2022)

Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních hodin v jednotlivých ročnících
I. II. III. IV. Celkem
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura1) 2 3 2 3 10
Cizí jazyk1) 3 3 3 3 12
Konverzace v cizím jazyce1) 0 0 0 1 1
Dějepis 2 0 0 0 2
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie a základy ekologie 2 0 0 0 2
Matematika2) 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výpočetní technika2) 2 2 0 0 4
Odborné předměty
Programování 0 0 0 2 2
Ekonomika 0 0 2 1 3
Matematika v elektrotechnice 0 0 1 0 1
Technická dokumentace 2 0 0 0 2
Základy elektrotechniky 4 2 0 0 6
Materiály a technologie 2 0 0 0 2
Elektronika 0 2 2 2 6
Elektrická měření 0 0 4 2 6
Projektování CAD 0 0 2 0 2
Číslicová technika 0 1 2 1 4
Automatizace 0 1 2 0 3
Odborný výcvik 6 10 7 7 30
Výběrové odborné předměty
Automatizace

Optoelektronika

Elektronické počítače

0 0 0 3 3
Celkem 32 32 33 31 128