26-51-H/01 elektrikář

 Zaměření:
  •  Elektronické počítače
  •  Automatizace
  •  Elektronická zařízení
 Délka přípravy:  3 roky
 Způsob zakončení studia:  Závěrečnou  zkouškou
 Poskytované vzdělání:  Úplné střední odborné

 Popis oboru:

Vhodný pro chlapce i dívky. Učební obor zaměřený na činnosti spojené s montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektrotechnických a elektronických systémů. Absolvent najde uplatnění ve státních organizacích – spotřební elektronika a výpočetní technika, v soukromém sektoru.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do dálkového tříletého nástavbového studia při zaměstnání nebo dvouletého denního studia. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou. U oboru je možnost získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle zákona č. 250/2021 Sb. (platí od 1. 7. 2022)

Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních hodin v jednotlivých ročnících
I. II. III. Celkem
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie a základy ekologie 2 0 0 2
Matematika 2 2 2 6
Tělesná výchova 1 1 1 3
Práce s počítačem 1 1 1 3
Odborné předměty
Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 2 0 0 2
Základy elektrotechniky 4 1 0 5
Elektrické stroje a přístroje 0 3 0 3
Materiály a technologie 2 0 0 2
Elektronika 0 3 0 3
Elektrická měření1) 0 0 3 3
Elektrotechnické předpisy2) 0 1 0 1
Slaboproud3)4)

Automatizace

Elektronická zařízení

Elektronické počítače

0

0

5

5

Odborný výcvik 12 14 14 40
Celkem 32 32 32 96