StreTech ČVUT 2019 a naši žáci

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 5. června 2019 od 10:00 do 12 hodin v budovách ČVUT již jedenáctý ročník workshopu studentek a studentů z významných středních škol StreTech 2019.

Cílem celé akce bylo umožnit setkání studentům středních škol na půdě ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě. Práce byly individuální nebo kolektivní, buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Témata příspěvků nebyla na konferenci StreTech vymezena, týkala se všech oblastí (humanitních, uměleckých, přírodovědných nebo technických). Letos bylo přijato celkem 150 projektů od 268 studentů ze 72 škol z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrželi prezentující studenti. 

Konference se zúčastnili také čtyři žáci třetího ročníku Střední školy strojírenské a elektrotechnické z Nové Paky, kteří prezentovali své projekty, tj. letošní ročníkové práce.

  1. Tadeáš Březský s projektem Kvadrokoptéra řízená arduinem“.
  2. Martin Řehák s ročníkovou prací „Programování led pásků ve sloupcové konstrukci pomocí Arduina“.
  3. Stanislav Žlab se svým „Vozidlem ovládaným hlasem přes Arduino“.
  4. Lukáš Kracík s projektem „Multifunkční hodiny“.

Každému byl vytvořen prostor, ve kterém se krátce představil, přiblížil svůj exponát a zodpověděl dotazy. Studentům a studentkám se tak vytvořila možnost prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň z jiných středních škol a prodiskutovat svá řešení.

Pedagogové z ČVUT navštěvovali žáky a se zájmem prohlíželi, konzultovali, vysvětlovali, chválili i radili, co vylepšit. Odměnou jim byl opravdový zájem profesorů o jejich projekty, nabídnuté kontakty, pomoc a možnosti studovat na ČVUT.

V závěru studenti, kteří se workshopu účastnili aktivně, obdrželi diplom, tričko a drobné dárky. Mimo to jsou jejich práce uveřejněny v ročence StreTech na DVD. Ti, kteří se zúčastnili ankety se zájmem studovat na univerzitě byli slosováni o ceny ČVUT.

Věřím, že to byla pro ně ta správná motivace a že příštího ročníku se zúčastní i jejich kamárádi.

Sledujte na: http://www1.fs.cvut.cz/stretech/