Vydali jsme se na exkurze do Hradce Králové

Den před velikonočními prázdninami jsme vyrazili s žáky druhých ročníků, doplněných studenty jednoletých oborů, na exkurzi směr Hradec Králové.
 
První část se týkala malé vodní elektrárny Labe, přezdívané „Hučák“, právě po nedalekém hučícím jezu. Tam nás v první fázi obeznámili s obnovitelnými zdroji el. energie, v druhé jsme se již vydali po stopách samotné praxe. Žáci se podívali do expozice, kde si mohli vyzkoušet a zhlédnout, jak jednotlivé zdroje fungují. Následovala komentovaná prohlídka samotné elektrárny, zevnitř jsme si prohlédli rozvodnu a turbíny, zvenčí pak zejména krásu secesního stylu, v němž je elektrárna postavena.
 
Druhá část byla nevšední –  jako první veřejná návštěva jsme se mohli podívat do zkušebny leteckých motorů, především turbovrtulových, která vznikla a funguje na hradecké letišti pod hlavičkou ČVUT. Cesta po ranveji – hangáry – letadla a vrtulníky – motory – vrtule – vůně paliva – mnoho techniky, tak by se to dalo shrnout, ale to by si tenhle projekt za 2 miliardy nezasloužil. Areál schovaný mezi hangáry, jehož dvě učebny jsou právě přestavěné úly. Čekala nás úvodní obsáhlá prezentace ohledně samotné zkušebny, leteckých motorů a jejich testování, následována vyčerpávající, přesto velice zajímavou prohlídkou a ukázkou snad všeho, co ukázat šlo. Příjemná posádka pánů, z nichž jeden je i náš student dálkového studia, nám zodpověděla hromadu otázek týkajících se zkušebny i bližšího okolí.
 
Viděli jsme sílu obnovitelných zdrojů a zjistili, že energie je všude kolem nás, projeli se po ranveji a navštívili inspirativní projekt, který nám rozšířil obzory.