Mimořádné opatření – uzavření základních středních a vysokých škol od 11. 3. 2020!

Mimořádné opatření – uzavření základních středních a vysokých škol od 11. 3. 2020!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy bude včas informovat o znovuotevření střední školy. Sledujte, prosím, naše webové stránky!