Z rozhodnutí ředitele školy!

Vážení žáci, studenti a učitelé,

v době uzavření školy bude probíhat ve škole v Nové Pace výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím  školních emailů.

Všichni jste, z rozhodnutí ředitele školy, povinni tyto emaily pravidelně sledovat, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech!

Sledujte také webové stránky naší školy, kde budete včas informováni o případných změnách!

Dle ministerské vyhlášky bude studium od pondělí 16. 3. 2020 probíhat distanční formou. Je tedy povinností studentů naší školy sledovat informace proudící ze školy primárně přes školní emaily.

Jak eventuálně zprovoznit ještě nevyužívaný školní email najdete na stránkách školy v záložce studium.

Případné problémy konzultujte se svým třídním učitelem, nebo se správcem IT Bc. Radomírem Mikyskou.

 

Mgr. Zbyněk Hruška
ředitel školy