Jan Kafka

Zahájení výuky ve školním roce 2020/21

Výuka ve školním roce 2020/21 bude zahájena 1. 9. 2020 (1. ročník a zkrácené jednoleté studium od 10.00, postupové ročníky od 7.55). Při vstupu do budovy bude žákům změřena teplota, žáci musí být vybaveni rouškou! Rodičům nebude vstup do budovy povolen. Žádáme rodiče, aby do školy poslali pouze zdravé žáky. Pokud se v nedávné době […]